ELEKTRİK ELEKTRONİK ALANINI DURUMU VE GELECEĞİ


Elektrik-Elektronik alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır.
Elektrik-Elektronik alanı birçok meslek dalını etkiler. Ekonomiye, kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı doğrudan katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle dolaylı katkılarda da bulunmaktadır. Alanındaki teknoloji değişimlerinin ve yeniliklerin üretime katkı sağladığı birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkileri olmuştur.
Ürün ve teknoloji ömürlerinin giderek kısaldığı, hızlı değişen, dinamik alan özellikleri AR-GE araştırmalarının ve nitelikli personel istihdamının önemini artırmaktadır.
Elektrik-Elektronik sektörü Türkiye'de montaj sektörü olarak başlamış, daha sonra özellikle 1990'lardan itibaren hızlı bir şekilde gelişerek 2002 yılında 3,5 milyar dolar ihracat gelirine ulaşmıştır. Orta ve büyük ölçekli firmalar olarak özellikle Marmara ve Ege bölgesine yayılan bu sektör Türkiye'de, teknik ve yapısal açıdan 6 alt sektörden oluşmaktadır. Bu alt sektörler ve içerdikleri alanlar, bileşenler, tüketim cihazları, telekomünikasyon, profesyonel endüstri cihazları, askerî elektronik cihazlar ve bilgisayar alt sektörüdür. Elektronik ürünler ticareti, çok uluslu şirketler tarafından yönlendirilen ağların geniş bir coğrafyaya dağılımına dayanmaktadır. Genellikle ABD, AB ülkeleri ve Japonya'nın oluşturduğu çok uluslu şirketler, kendi ülkelerindeki yüksek üretim maliyetlerinden (pahalı iş-gücü ve yüksek vergi oranları) dolayı üretim merkezlerini, ucuz iş-gücü ve düşük vergi veya vergi muafiyeti sağlayan Doğu Asya ülkelerine kaydırmışlardır. Bundan dolayı,gelişmekte olan Doğu Asya ülkelerinin (Çin, Tayvan, Singapur, Malezya, Filipinler, Tayland ve Endonezya) ihracatları içerisinde elektronik sektörünün büyük payı vardır.

ALANIN KAPSADIĞI MESLEK DALLARI
• Bilgisayar Teknik Servis Elemanı
• Bobinajcılık
• Büro Makineleri
• Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
• Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü
• Endüstriyel Bakım Onarım
• Görüntü ve Ses Sistemleri
• Güvenlik Sistemleri
• Haberleşme Sistemleri
• Kontrol Sistemleri
• Yüksek Gerilim Sistemleri

OTOMASYON DALI TANITIMI
Elektrik Elektronik alanında, otomatik kumanda, hidrolik - pnömatik, PLC, servo motor, Robot kolları, mikrodenetleyici ve SCADA sistemleriyle ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görevleri

• Güvenli, nitelikli çalışma ortamı ve araç gereç sağlamak.
• Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek.
• Meslek hesaplamalarını yapmak.
• Ölçme işlemlerini yapmak.
• İletken kesitini tespit etmek.
• El ve ölçü aletlerini kullanmak.
• Teknik çizimleri yapmak.
• Tesisat malzemelerini seçmek.
• DA ve AA makinelerini seçmek.
• Lehimleme ve güç kaynakları ile ilgili işlemleri yapmak.
• Bilgisayar ortamında gerekli işlemleri yapmak.
• Katalog kullanmak.
• Sensör seçmek.
• Otomatik kumanda sistemini kurmak.
• Hidrolik ve pnömatik sistemleri kurmak.
• PLC ile sistemi kurup kontrol etmek.
• Motor sürücü sistemlerini kurmak.
• Robotları programlayıp çalıştırmak.
• SCADA sistemini kurup sistem programını yapmak.
• Mikrodenetleyici ile devre dizayn edip sistemi çalıştırmak.

ELEKTRİK -ELEKTRONİK ALANI ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. El becerisine dayalı bir meslek alanı olduğundan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Ayrıca titizlik ve özen isteyen bir çalışma gerektirdiğinden kişinin sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz olması gerekir.
Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, yükseklik korkusu olmayan, sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen, başkaları ile iş birliği içinde çalışabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olması gerekir. Fen bilimlerine, matematik, bilgisayar ve yabancı dille ilgili ve bu alanlarda başarılı kişiler olmaları gerekmektedir.

ELEKTRİK -ELEKTRONİK ALANININ ÇALIŞMA ORTAMI ve KOŞULLARI
Endüstriyel üretim yapan, modern teknolojiye sahip atölye, fabrika ve laboratuvar ortamlarında çalışırlar. Genelde hareketli ve zevkli bir çalışma ortamları vardır. Sürekli problem çözme ve tasarım işlemleri ile karşılaşırlar. Motor kontrol üniteleri, endüstriyel ağlar, ölçüm/kontrol sensör sistemlerinin kurulumu, PLC tabanlı kontrol sistemlerinin kurulması ve programlamasının yapıldığı ya da komleks bir sistemin sürücü, PLC veya bir kontrol elemanı ile kumanda işlemlerinin yapıldığı işletmelerde çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla iş birliğini gerektirir. Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Çalışırken her işte olanelektrik çarpması ya da başka iş kazaları riski alırlar. Endüstriyel otomasyon teknisyenleri çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, sistem mühendisleri ve kontrol mühendisleri ile iletişim hâlindedir.

ELEKTRİK ALANININ İŞ BULMA İMKÂNLARI
Petrokimya, gıda, otomotiv, elektronik vb. sektörlerde, daha çok otomatik kumanda cihazlarının üretildiği ve uygulandığı büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde teknisyen olarak görev yaparlar. İş bulma olanakları yönünden kızlar ve erkekler arasında fark görülmemekle birlikte, bu mesleğin eğitimine aday olan kız öğrencilerin oranı %10-20 arasındadır. Kamuda görev alınmak istenildiğinde; Daimi İşçi Sınavı (DİS) ya da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) başarılı olmak ve tercih sıralaması sonunda mesleği ile ilgili açık kadrosu bulunan bir kamu kurumuna atanmaya hak kazanmak gerekmektedir. Daha çok endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerde ve ileri teknolojinin kullanıldığı işletmelerde iş bulma olanağı yüksektir. Mesleklerinde iş bulma sorunu olduğunda ya da işsiz kalmaları hâlinde elektrik ve elektronik teknisyenlerinin yaptığı işlere de aday olabilirler, bilgisayar programcılığı yapabilir, makinelerin otomasyon programlarını hazırlayabilirler.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Elektrik-Elektronik alanında öğrenim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 45. maddesine 4702 sayılı Kanun ile eklenen "E" bendi uyarınca mezun olduklarında sınavsız yerleştirilebilecekleri meslek yüksek okulu programları aşağıda belirtilmiştir

• İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
• Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
• Elektrik
• Elektrik-Elektronik Teknikerliği
• Elektronik Haberleşme
• Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim)
• Endüstriyel Elektronik
• Endüstriyel Elektronik(Uzaktan Eğitim)
• Endüstriyel Otomasyon
• Endüstriyel Otomasyon(Uzaktan Eğitim)
• Ev Cihazları Teknolojisi
• Hidroelektrik Santralleri
• Mekatronik
• Mekatronik(Uzaktan Eğitim)
• Otomotiv
• Radyo ve Televizyon Tekniği
• Termik Santral Makineleri
• Termik Santrallerde Enerji Üretimi

Bu programlarda meslek yüksek okuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda girecekleri Dikey Geçiş Sınavı ile belirlenen kontenjandan faydalanarak lisans programlarına geçiş yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır.

Host Sponsoru

Amacımız
Destekçilerimiz
Destekleriniz İçin
Otomasyon Alan İçeriği
Kayıt Koşulları

Atölye Öğretmenleri
Etkinlikler
Basında Biz
Okulumuz
Elektrik Bölümü


Atölye Resimleri
Öğrenci Albümleri
Öğrenci Videoları
DERS NOTLARI
KUMANDAVİDEOLARI
PLC VİDEOLARI
TANITIM VİDEOLARI
S.S.S. VİDEOLARI
Deney Setlerimiz

Dijital
Röleli Kumanda
PLC
Oparatör Panel
Scada
Motor Sürücüleri
Pnömatik
Elektro Pnömatik
Kompanzasyon
Pano
Gerçek Simülatörler
Bu Web Sitesi Kocaeli Teknik Lisesi Elektrik Bölümü Otomasyon Atölyesinin
Tanıtımı Amacıyla Atölye Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır.