MESLEK LİSESİNE KAYITLAR

Lise Öğretimi 2005-2006 Eğitim Öğretim yılından itibaren 4 yıla çıkarılmıştır. Endüstri Meslek, Kız Meslek, Ticaret ve İmam Hatip Liseleri ile genel liselerin hepsinde 9. sınıflarda kültür dersleri ortak olarak okutulmakta yani tüm liselerin 9. sınıflarında aynı eğitim verilmektedir. Mesleki seçim ise 10. sınıfta alan olarak yapılmaktadır. Örneğin elektrik-elektronik, makine, mobilya, metal, kimya ….. gibi. Öğrenci 11. sınıfa geçtiğinde okumuş olduğu anabilim dalının içerisine uzmanlaşacağı alt dalı seçecektir. Örneğin 10. sınıfta elektrik-elektronik anabilim dalında okuyan bir öğrenci 11 ve 12. sınıfta okuyacağı endüstriyel bakım onarım, pano montörlüğü veya otomasyon sistemleri dallarından birinde seçimde bulunacaktır. Ayrıca öğrenimi sırasında istediği taktirde öğrenci diğer alt dallardan da ders alarak birden fazla sertifikaya sahip olabilecektir.
Meslek seçimleri 10. sınıfta öğrencinin başarısına bağlı olarak yapacağı tercih ve başvuru sıralaması ile olacağı için öğrencinin 9. sınıfı meslek lisesinde okumasının meslek seçiminde kendisine hiçbir yararı olmayacaktır. 9. sınıfı meslek lisesinde okuyan bir öğrenci başarısız olduğu taktirde 10. sınıftan itibaren kaydını diğer liselere aldırmak zorunda kalacaktır. Ayrıca 9. sınıfı herhangi bir lisede okuyan öğrenci 10. sınıfa başvurusunu meslek lisesinde istediği bir alana yaptığında yine başarı sıralamasında o alanı kazandığı taktirde eğitimine 10. sınıftan itibaren meslek lisesinde ve kazandığı alanda devam edecektir.
Elektrik Elektronik anabilim dalı Otomasyon Sistemleri dalında eğitim öğretim görmek isteyen bir öğrenci 9. sınıfı nerede okursa okusun 10. sınıf için Kocaeli Endüstri Meslek Lisesine ön kayıt yaptıracak ve bu kayıtta anabilim dalını Elektrik Elektronik olarak seçecektir. Başarı sıralamasında kazandığı taktirde Elektrik Elektronik Anabilim Dalına kaydını yaptıracaktır. 11. sınıfta ise uzmanlaşacağı dal olan otomasyon sistemlerini seçecek ve yine yapılan başarı sıralamasında kazandığı taktirde 11. ve 12. sınıflarda bu alanda uzmanlaşarak otomasyoncu sertifikası alacaktır.

Öğrenciler 9. sınıf bitiminde 9. sınıfı okuduğu okul müdürlüklerinden Ek-2 ismi verilen ön kayıt formlarını alacaklardır. Bu formlarda 9. sınıfı okudukları okul haricinde 2 okulu daha tercih edebileceklerdir. Kocaeli Endüstri Meslek Lisesini tercih ettikleri taktirde, okulumuzda yukarıda da bahsi geçtiği gibi elektrik-elektronik, makine, mobilya, metal, kimya ….. gibi en fazla 5 alanı tercih edebileceklerdir (daha az tercihte de bulunabilir) . Ek-2 belgesi ile öğrenci Kocaeli Endüstri Meslek Lisesine ön kayıt başvurusunda bulunacaktır. Yapılan başarı sıralamasında öğrenci kazandığı taktirde bu seçmiş olduğu meslek dalına yerleştirecektir. Bu sıralamada kazanamayan öğrenciler için yedek liste ve boş kalan kontenjan şansları devam edecektir.
Dal seçimlerde yapılacak başarı sıralamasında
9. sınıf yıl sonu başarı ortalaması %50
İlköğretim okulu diploma notu %30
9. sınıftaki rehber öğretmeni tarafından verilen alana yöneltme tavsiye formu %20
Yukarıdaki kriterler dikkate alınacaktır.

Teknik lise başvuruları ise yine benzer şekilde olacaktır. Yalnız bu başvurular için fazladan şu şartlarda aranacaktır.
-Dil anlatım, matematik, fizik ve kimya derslerinden başarılı olma ( yani bu derslerin zayıf gelmemesi ) ve bu dersin ortalamasının en az 3 olması
-Bu 4 ders dışındaki derslerinde ortalamasının en az 2.5 olması

KAYIT TARİHLERİNİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNDEN TAKİP EDEREK BAŞVURULARI KAÇIRMAYINIZ.

Host Sponsoru

Amacımız
Destekçilerimiz
Destekleriniz İçin
Otomasyon Alan İçeriği
Kayıt Koşulları

Atölye Öğretmenleri
Etkinlikler
Basında Biz
Okulumuz
Elektrik Bölümü


Atölye Resimleri
Öğrenci Albümleri
Öğrenci Videoları
DERS NOTLARI
KUMANDAVİDEOLARI
PLC VİDEOLARI
TANITIM VİDEOLARI
S.S.S. VİDEOLARI
Deney Setlerimiz

Dijital
Röleli Kumanda
PLC
Oparatör Panel
Scada
Motor Sürücüleri
Pnömatik
Elektro Pnömatik
Kompanzasyon
Pano
Gerçek Simülatörler
Bu Web Sitesi Kocaeli Teknik Lisesi Elektrik Bölümü Otomasyon Atölyesinin
Tanıtımı Amacıyla Atölye Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır.